Mūsu rekvizīti

Saldus novada pašvaldības aģentūra
“Saldus radio”
Vienotais Reģ.Nr.90010202202
AS “SEB banka” SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV39UNLA0050021746676
Striķu iela 2, Saldū, Saldus nov., LV-3801
Tālr./fakss 63881001 www.saldusradio.lv